Privacy

Privacyverklaring Reservering en -verblijf per e-mail en telefoon

Privacyverklaring: Reservering en -verblijf per e-mail en telefoon

Thermae 2000 streeft ernaar om diensten van hoge kwaliteit te leveren, waardoor we zeker weten dat u een ontspannen verblijf bij ons heeft. Respect voor de privacy van onze gasten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien we als een belangrijk onderdeel hiervan. Hierna vindt u informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij een specifieke dienst.

De dienst Reservering en -verblijf per e-mail en telefoon

Thermae 2000 biedt de mogelijkheid om via telefoon of e-mail reserveringen te maken voor een verblijf in het hotel, in het wellnesscentrum of voor een specifieke behandeling of restaurantbezoek.

Gebruik van persoonsgegevens: Klantgegevens

Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de gewenste dienst hebt opgegeven, worden gebruikt voor de afhandeling van de reservering en het verblijf bij Thermae 2000. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het proces en voor klachtafhandeling. De gegevens die nodig zijn voor de betaling, zoals creditcardnummer worden uitsluitend hiervoor gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens: E-mailadres

Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw reservering te kunnen bevestigen, voor controle op het proces en voor klachtafhandeling. Tevens houden we u per e-mail op de hoogte over de status van de reservering. Na afloop van het verblijf kunnen we u nog mailen in het kader van kwaliteitsonderzoek.

Gebruik van persoonsgegevens: Telefoonnummer

Uw telefoonnummer wordt gebruikt om uw reservering te kunnen bevestigen, voor controle op het proces en voor klachtafhandeling. Tevens zullen wij dit gebruiken wanneer er kort voor aankomst essentiële zaken zijn om aan u te melden.

Beveiliging

Thermae 2000 besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens die in het kader van deze dienst worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Thermae 2000, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Wijzigingen

Houd deze website in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen:

Thermae 2000

Ter attentie van de privacy verantwoordelijke
Cauberg 25-27
6301 BT Valkenburg aan de Geul

Of stuur een e-mail naar: privacy@thermae.nl