Revalidatiekliniek

Bij Thermae 2000 is Revacare Revalidatie gevestigd. Deskundige en intensieve begeleiding door een revalidatiearts, geen wachttijden. Naast een algemeen spreekuur, is er de mogelijkheid een intensief behandelprogramma te volgen. Onder begeleiding van een ervaren revalidatiearts wordt u door een gespecialiseerd team bestaande uit diverse behandeldisciplines (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk en diëtist) behandeld.

Aanmelden

Via uw huisarts of behandelend medisch specialist kan u verwezen worden naar Revacare Revalidatie. Kijk voor meer informatie  op de website van Revacare, of bel Revacare Revalidatie in Paramedisch Centrum Thermae 2000 op nummer 0800-73822273