Post-COVID-19 revalidatie

Ongeveer 20% van de patiënten met het coronavirus (COVID-19) krijgt ernstige tot zeer ernstige klachten waarbij een ziekenhuisopname of een opname op een Intensive Care noodzakelijk is. De patiënten die langdurig op een Intensive Care (IC) opgenomen zijn geweest, kunnen te maken krijgen met het zogenaamde post-intensive care syndroom (PICS).

Patiënten met een post-intensive care syndroom kunnen klachten krijgen in de vorm van uitgebreide lichamelijke beperkingen waaronder spierzwakte en verlies van conditie. Bij een opname vanwege COVID-19 zullen na de IC-periode ook longproblemen en eventueel psychologische klachten een belangrijke rol spelen.

Bij COVID-19 patiënten zijn er drie gebieden waarop problemen kunnen ontstaan:

  • Lichamelijke klachten, waaronder problemen met de longen, maar ook spierzwakte en aantasting van zenuwen.
  • Cognitieve problemen, waaronder in de vorm van geheugen- en problemen in de concentratie.
  • Psychische problemen, onder andere in de vorm van klachten van angst, depressieklachten of klachten passend bij een posttraumatische stressstoornis.

Post covid19 beeld

 

Paramedisch centrum Thermae 2000 en het revalidatieteam van Revacare (locatie Thermae 2000), bestaat uit alle disciplines die voor een adequate nabehandeling van patiënten na een COVID-19 infectie noodzakelijk zijn. Het paramedisch centrum Thermae 2000 beschikt over alle noodzakelijke middelen en is gemotiveerd om patiënten die een vervelende periode in het ziekenhuis achter de rug hebben gehad te gaan behandelen voor de restverschijnselen van de COVID-19 infectie.

Bij de behandelingen binnen het paramedisch centrum Thermae 2000 worden zowel in de oefenzaal als tijdens individuele behandelingen de hygiënische richtlijnen nauwlettend en strak gevolgd. Op indicatie kan er ook hydrotherapie plaatsvinden. De hydrotherapie wordt gegeven in gechloreerd water en ook daarbij worden de principes van social distancing gevolgd.