Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker biedt begeleiding en ondersteuning op sociaal- en maatschappelijk vlak. Begeleiding bij het accepteren van en het zo goed mogelijk omgaan met (tijdelijke) aanpassingen in het dagelijks leven. Het helpen bepalen van een eigen richting en het activeren van de deelname aan de maatschappij, zodat het zelfstandig leven aangenamer en draagbaar wordt.

Bij een intake, als mogelijke indicatie voor maatschappelijke hulp, kunnen de volgende vragen gesteld worden:

Kunt u hulp gebruiken ter ondersteuning van uw problemen, gericht op

  • Begeleiding bij de regievoering over het dagelijks leven;
  • Dagindeling, ritme, gezin, mantelzorg, hulpverleners, administratie?
  • Begeleiding bij het deelnemen en activeren van deelname aan activiteiten?
  • Communicatie en overleg met uw omgeving en instanties?